Mahavir Textile

Sarthak jannat

1,995.00

-……SARTHAK PRINTS …..-

_presents_

*jANNATโ€*

๐Ÿ”บTop:pure viscos Pasmeena jakard Digital prints

๐Ÿ”บDupatta: pure Viscose Pashmeena jakard digital prints

๐Ÿ”บBottom-pure viscos Pashmeena dyed

๐Ÿ”บPcs:6 pcs

๐Ÿ”บRATE-bottom cut (2.5 ) mtr =1995/-

*Special Pouch Packing*

Delivery ready ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” ๐Ÿ”” conform now

Please Confirm Availability on Whatsapp Before Order